Norsk, Nyheter

Fjodor reiser til Tyskland

Fjodor kommer ut i Tyskland i 2011 som en kombinert lettlestbok og sangbok! Det er forlaget TERZIO som har kjøpt rettighetene til den første boken