Audio, Norsk, Nyheter

Hva musikk gjør med en tekst….

Sist uke eksperimenterte jeg litt i Faberslang Studios sammen med Philip Frogg. Jeg leste inn noen tekster fra min roman Kongens Løv (Tiden 2001), og