Politikk og samfunn

Syklister i motvind

Slett ikke alle syklister er begeistret for den kostbare sykkeltilretteleggingen i Oslo. I denne lille enqueten lar vi motstemmene komme til orde. Foto: Lynet Sægrov