Nyheter

Luks tapte mot Oslo Kommune

Oslo tingrett konkluderer med at kommunen IKKE er pliktsubjekt etter Arbeidsmiljløovens §2-2 i dommen i rettsaken om hvem som har ansvar for HMS-forhold for vareleverandører