Nyheter

Varelevering fra vondt til verre

Hovedforhandlingene mellom Oslo kommune og LUKS om kommunens samordningsansvar for vareleverandørenes HMS-forhold på kommunal grunn kommer opp for tingretten 5-8 oktober. Av Pål H. Christiansen