Nyheter

Luks anker mot Oslo kommune

Et enstemmig styre i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter, LUKS, har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett om kommunens brudd på Arbeidsmiljøloven m.m. til Borgarting