Oslo for alle – Informasjonskontor for levende byliv.

Valgåret 2019 er historie og dermed legges også Syklistaksjon 2019 ned. Vi har hatt mye moro i dette året og ertet på oss mang en sykkelfanatiker og andre med bastante svar på fremtidens utfordringer.

Syklistaksjon 2019 har vært alvorlig ment når det gjelder budskapet om at byen må være tilgjengelig for alle trafikantgrupper, men talsmannen tok alle mulige sjangre i bruk, fra høyst saklige avisinnlegg til det reneste tull og tøys. Slik sett var dette et slags kunstprosjekt som skapte litt forvirring.

Oslo for alle – Informasjonskontor for levende byliv er nå opprettet og det skal bli spennende å se hva 2020 vil bringe i politikken. En ting er sikkert: Sykkelen står i kjelleren hele vinteren og det blir ribbe på juleaften i år og i all fremtid.

Med vennlig hilsen

Pål H. Christiansen, kontorsjef


Share this: