Om Pål H. Christiansen

“Påls arbeid er mindre kjent enn Erlend Loes. Men historisk må man si at han er Loes inspirator. Påls stil er dessuten mye morsommere. Han er en dikter i motsetning til den «nye» generasjonen av norske forfattere, som stort sett er episke, realistiske og fulle av smertefulle oppvekstfortellinger. Pål er en fantastisk forfatter, men ikke en fantasyforfatter. Han er en litterær forfatter som finner opp sine egne universer. Men disse ligger så tett opptil våre at det oppstår spenning.» Per Bangsund, forlagsmann.

Pål H.Christiansen ble født 9.9.1958 i Oslo, på samme dato som Leo Tolstoj, etthundreogtredve år senere riktignok, men ikke desto mindre…

Barndom og ungdom tilbrakte Christiansen i strøket rundt Vinderen og Blindern på sin blå DBS guttesykkel. Han gikk på Vinderen barneskole og Riis Ungdomsskole. På ungdomsskolen skrev han tre særoppgaver om henholdsvis Norsk Skipsfart, Norsk Ferrolegeringsindustri og Den Illegale Presse under 2. verdenskrig. Deretter tok han spranget ut i den store verden og begynte på Oslo Handelsgymnasium i 1974.

Han forlot Oslo Handelsgymnasium i 1977 med brukbare karakterer og var i årene etter mye å se i området rundt det juridiske fakultet, der han ikke fullførte de avsluttende eksamener, sannsynligvis i ren trass, noe som senere fratok ham sjansen til å erobre viktige posisjoner i Det Norske Samfunn.

Det var nå bare en mulighet igjen: Å bli forfatter. Christiansen tok et effektivt skrivekurs i Bø i Telemark, der han lærte å bruke viskelær, samt å bli høy på pæra. Han debuterte som forfatter i 1989 med romanen Harry var ikke ved sine fulle fem. Neer fulgte i 1995, og deretter Kongens Løv i 2000, Humle & Honning i 2001 og Drømmer om storhet i 2002. Den første barneboken, Fjodor går bananas, kom i 2006. Deretter fulgte på løpende bånd Fjodor i fritt fall i 2007, Fjodor og det store smellet i 2008, Fjodor på skolen i 2009, Morten møter mamma i 2010 og Fjodor på is og Matboksen i 2011.

Sammen med Morten N. Pedersen har Christiansen utviklet en serie pixibøker om Mons og Mona for Opplysningskontoret for frukt og grønt. I Mons og Mona-bøkene får barnehagebarn morsomme historier om frukt og grønt uten pekefingre og med hunden Boffen som en ekstra bonus.

I 2017 ga Cappelen Damm ut de tre først bøkene om Mons og Mona som innbundne bøker for ordinært salg. Ytterligere tre bøker er planlagt for utgivelse i 2018-19.

Christiansen er medlem av Den Norske Forfatterforening, Norsk Forfattersentrum og Norsk PEN. Han ble tildelt Tiden-prisen for sitt forfatterskap i 2001.

Ved siden av sin forfattergjerning virker han som skribent og frilansmedarbeider i den trendy bransjeavisen Dagligvarehandelen, der han fra 1993-2004 skrev flere hundre petiter under vignetten “Hermans Hjørne”, den siste nærkjøpmanns sukk. Han var redaktør for bilaget Butikk i Praxis fra 1999-2005.

Til slutt – og ikke minst – er Christiansen innehaver av Forlaget Fabula, som bl.a. har gitt ut bøker som “Lille Gul og Lille Blå ” av Leo Lionni, “Den røde ballongen” av Albert Lamorisse, “Pusen med de blå øynene” av Egon Mathiesen, samt “Asymmetri” av Inger Frogg Jørgensen.

Er du interessert i besøk av forfatteren, se orientering om dette på Norsk Forfattersentrums hjemmeside.


Share this: