Hobo Highbrow

Hobo Highbrow dukket opprinnelig opp som en av flere karakterer i min debutroman Harry var ikke ved sine fulle fem i 1989. Mer enn ti år senere skulle jeg skrive en ny roman med Hobo som hovedperson, men var også ivrig etter å skrive et essay om popgruppen a-ha, som var på vei tilbake til musikkscenen etter sin første pause på 1990-tallet. Å gjøre Hobo til en a-ha-fan, og spesielt en fan av gitarist og hovedlåtskriver Paul Waaktaar Savoy, viste seg å gi historien den rette vrien.

Drømmer om storhet kom ut i 2002 og fikk massiv oppmerksomhet, spesielt blant a-ha-fans internasjonalt. I de følgende årene ble romanen utgitt på tysk (Die Ordnung der Worte 2007, ved Christine von Bülow), engelsk (The Scoundrel days of Hobo Highbrow 2008, ved Jon Buscall) og italiensk (Sogni di grandezza 2010, ved Annalisa Maurantonio). Det ble også gjort upubliserte fan-oversettelser til fransk og polsk, og delvis til portugisisk og spansk.

Jeg har jobbet av og på med en oppfølger til Drømmer om storhet i mange år, og ble litt overrasket da jeg ble kontaktet av en ung tysk forfatter i 2021 som selv hadde skrevet en oppfølger og lurte på om hun kunne utgi den. Ideen om å låne ut karakterene mine og det fiktive universet til en annen forfatter hørtes morsomt ut. Siden Tessa Weitemeiers skriving etter min mening viste seg å være av høy kvalitet, nølte jeg ikke veldig lenge før jeg lot henne fortsette med prosjektet sitt. Es regnet in Manglerud ble utgitt i 2021 og den engelske oversettelsen (Rain is Rain in Manglerud) fulgte i 2022.

About Hobo Highbrow in English

Hobo Highbrow originally appeared as one of several characters in my first novel Harry var ikke ved sine fulle fem in 1989. More than ten years later I was about to write a new novel with Hobo as the main character, but was also eager to write an essay about pop group a-ha who was returning to the music scene after their first break. Making Hobo an a-ha fan, and especially a fan of guitarist and main song writer Paul Waaktaar Savoy, turned out to make the right twist to the story.

Drømmer om storhet was published in 2002 and received massive attention, especially among a-ha fans internationally. In the following years the novel was published in German (Die Ordnung der Worte 2007, translated by Christine von Bülow), English (The Scoundrel days of Hobo Highbrow 2008, translated by Jon Buscall) and Italian (Sogni di grandezza 2010, translated by Annalisa Maurantonio). There were also made unpublished fan-translations to French and Polish, and partly to Portuguese and Spanish.

I have been working on and off with a sequel of Drømmer om storhet for many years, and was a little surprised when I was contacted by a young German writer in 2021 who had written a sequel of Drømmer om storhet and wondered if she could publish it. The idea of lending my characters and fictional universe to another writer sounded rather fun. Since Tessa Weitemeier’s writing in my opinion turned out to be of high quality I didn’t hesitate very long before I agreed to let her proceed with her project. Es regnet in Manglerud was published in 2021 and the English translation (Rain is Rain in Manglerud) followed in 2022.

Spre ordet: