Category: Politikk og samfunn

Varelevering i Oslo: Fra vondt til verre

Hovedforhandlingene mellom Oslo kommune og LUKS om kommunens samordningsansvar for vareleverandørenes HMS-forhold på kommunal grunn kommer opp for tingretten 5-8 oktober.

Av Pål H. Christiansen – Småsyklistenes Informasjonskontor

– Saken var berammet til uke 18, men ble utsatt. Årsaken til utsettelsen var C-19 og nødvendige tiltak og prioriteringer i tingretten. Dessuten gikk kommuneadvokaten i Oslo på 50 prosent kapasitet grunnet C-19, opplyser daglig leder Sven Bugge i LUKS.

For vareleverandørene har situasjonen gått fra vondt til verre etter kommunevalget sist høst, mener Bugge.

– Kommunens politiske ledelse har nå slått fast at de ikke har noe samordningsansvar for vareleverandørenes HMS-forhold på kommunal grunn. Hvem som da har det er et åpent spørsmål. De fleste tingene som går galt på dette feltet er spin-off-effekter av kommunens ansvarsfraskrivelse. Trolig er denne holdningen også årsaken til at Oslo står i stampe, når det gjelder å få på plass en bylogistikkplan. En rekke andre byer i Norge har kommet langt i dette arbeidet . De støtter seg til en veileder som prosjektet NORSULP har utarbeidet. Prosjektet gikk over fire år i regi av TØI og Sintef. LUKS satt i styrings- og referansegruppen. NORSULP ble finansiert av Norges Forskningsråd og Statens Vegvesen – Vegdirektoratet, sier Bugge.

– Hvordan er situasjonen i Bygdøy Allé for varelevering etter etableringen av sykkelfelt?

-Praktisk talt all varelevering som skjer fra selve Bygdøy Allé er ulovlig. Det er heller ikke tilrettelagt for lovlig varelevering fra sidegatene. Som en liten kuriositet kan nevnes at renovasjonsbilene benytter sykkeltraseen som sitt eget kjørefelt og foretar alle sine stopp i hele gatestrekningen i sykkelfeltet.

– Hvilke forventninger har dere til oppmerksomhet rundt rettsaken fra media og andre som burde være interessert i temaet? 

-Media har ikke fått øynene opp for hvilken betent problemstilling dette er med alle sine konsekvenser. Bransjen over hele landet vil ha en avklaring på disse prinsipielle problemstillingene. Involverte etater over hele landet sitter på gjerdet og venter på en klargjørende dom som sier hva kommunen må ta ansvar for og dermed tilrettelegge for av lovlig varelevering og fremkommelighet for vareleverandørene, sier Sven Bugge.

BYRÅDSBOOGIE

v/Hobo Highbrow

(Fritt etter Jackson 5)

Vi tror vi redder verden
og legger ivrig ut på ferden.
Vi trikser og vi bløffer.
Og det er så gøy!

Vi sløser vilt i øst og vest.
Og bryter lov om det er best.
Men skylden den er alltid noen andres.

Vi skylder litt på Venstre.
Vi skylder litt på Høyre.
Vi skylder litt på været.
«Blame it on the boogie».

Vi skylder litt på Høyre.
Vi skylder litt på Venstre.
Vi skylder litt på været.
«Blame it on the boogie».

Vi bruker folkets penger
på utebenk og senger.
Men skylden den er alltid noen andres.

Vi sykler rundt i fylla.
Gir andre hele skylda.
Ja, skylden den er alltid noen andres.

Vi skylder litt på Venstre.
Vi skylder litt på Høyre.
Vi skylder litt på været.
«Blame it on the boogie».

Sykkelfeltoppstart i Gyldenløvesgate i juni?

Bymiljøtetaten melder i dag overfor Småsyklistenes Informasjonskontor at sannsynlig oppstart med arbeidene med sykkelfelt i Gyldenløvesgate nå er rundt 1. juni. Dermed synes arbeidene stadig å bli utsatt.

Hva årsaken til utsettelsen skyldes vites ikke, men man kan jo spekulere i om etaten og byrådet frykter aksjoner. Ryktene har jo i lang tid sagt at det hersker stor bekymring for akkurat gjennomføringen av sykkelplanen i Gyldenløvesgate. Om arbeidene startes i juni-juli vil man antakelig unngå for mange protester på grunn av at mange folk har ferie. (more…)

Etterstadgata: Mona blir barbert bort av Byrådet

Mona Steffensen utenfor frisørsalongen sin i Etterstadgata på Vålerenga.

Mona Steffensen (46) tror ikke frisørsalongen hennes på Vålerenga, salong MonaMi, overlever ut året med null parkering i Etterstadgata. Beboerparkering og bom har allerede skapt betydelige problemer for alenemoren.

Som tidligere omtalt i flere rapporter fra Vålerenga skal det rødgrønne Byrådet fjerne all parkering i Etterstadgata i den nærmeste fremtid for å gi bedre plass til syklister. Fortauene skal også utvides, slik at fremkommeligheten for biler og varelevering alt i alt blir vesentlig redusert.

(more…)

Colbjørnsensgate: Sykler kan ta arbeidsplasser på Frogner

-Jeg skjønner ikke hvorfor de må lage sykkelfelt og fjerne parkering her. Vi ser lite syklister og folk som bor her trenger parkeringsplasser til bilene sine, sier kjøpmann Edip Buga i Juels 33 Kolonial på Frogner.

Syklistaksjonens sommerpatrulje er tilbake på Frogner for å ta en prat med daglig leder Edip Buga i den populære butikken på hjørnet av Colbjørnsensgate og Niels Juelsgate. Forretningen omsatte for nesten 10 millioner kroner i 2018 og har 5 ansatte. Hit kommer kunder ikke bare fra strøket, men også med bil fra utenfor Ring 2 og 3, for å kjøpe frukt og grønt og delikatessevarer.

(more…)

Etterstadgata: Nærkjøpmann fortviler over fjerning av P-plasser

-Jeg kommer til å miste veldig mye omsetning når bilene ikke lenger kan parkere her. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde det gående, sier Mohammad Javaid (60), innehaveren av Narala Mat på Vålerenga.

Nærkjøpmannen i den lille butikken i Etterstadgata er nedslått ved tanken på endringene som er på gang i gaten utenfor butikken hans. Bymiljøetaten har allerede tegnet inn markeringer som viser hvordan endringene vil spise av kjørebanen; fortauet skal bli bredere og alle parkeringsplassene blir borte, hovedsakelig for å tilrettelegge bedre for syklister som skal loses til og fra Strømsveien.

(more…)