Politikk og samfunn

Om sykkel og juss

En professor i sykkel og jusssatt på sin sykkel og spaset.Da er det en slange som sprekkerog vingler ham bort i mot graset. Og proffen