Bøker

Byrådet har glemt veier og bane i Oslo Vest

Forfatteren av boken Oslo Vest er ikke nådig i sin beskrivelse av byrådets manglende omsorg for bydelene han skriver om.

– Det byrådet som sitter nå har gjort lite for å bedre trafikkforholdene i Oslo Vest. Utbygging av veier og satsing på Frognerseterbanen er nedprioritert til tross for at Ullern og Vestre Aker de siste årene har fått tusener av nye innbyggere, sier Morten Malmø. Han har i høst har utgitt boken Oslo Vest, som handler om disse to bydelene og Frogner bydel.

Fra Tjuvholmen til Sørkedalen
– Kan du kort beskrive hva boken tar for seg og hvorfor du valgte dette emnet?
– Boken handler om de tre bydelene, og om elver og vann, veiene, kollektivtrafikken, idrettshelter og idrettsklubber, politikere fra bydelene og om hendelser under andre verdenskrig. Jeg forteller om hvorledes det er i bydelene i dag og litt om den historiske utvikling. Leseren tas med på en reise fra sjøkanten ved Aker Brygge, Tjuvholmen og Bygdøy og opp til Ullernåsen, Tryvannshøgda og Sørkedalen. Tidligere har jeg skrevet bøker om Glomma og Østerdalen, men nå ville jeg skrive om Oslo Vest, den «landsbyen» jeg er oppvokst i. Her er det godt å bo og jeg skjønner godt at flere vil bo her. Likevel er jeg glad for at jeg ikke bor her om hundre år. Da har bymessig bebyggelse rasert dagens villaområder langt inn i Bærums østlige deler. Det er ikke politikerne, men pengene som styrer denne utviklingen, sier Malmø. 

Trenger oppgradering
– Oslo Vest er som resten av byen i konstant endring på godt og vondt, men hva mener du er de mest fremtredende endringene i de senere år?
– Det som er mest i iøynefallende er at boligbyggingen skjer i hytt og pine, uten noen plan. De siste tiårene har flere tusen mennesker flyttet til disse bydelene. Da kreves det også at utbygging av de offentlige tilbudet følger etter. Bydelene går i dag med underskudd.
– Hvordan har den sittende byrådets politikk, og særlig Bilfritt Byliv og sykkelsatsingen, etter ditt syn påvirket Oslo Vest siden 2015?
– Sykkelsatsingen skygger helt for løsning av langt mer omfattende og mer nødvendige trafikale utfordringer. Frognerseterbanen har i dag bare en stasjon som har moderne T-banestandard, nemlig Holmenkollen stasjon. Selv Ruter sier at banen trenger en stor oppgradering. Flere broer er f. eks. gamle. På Vinderen og Slemdal må banen legges under veien, slik som på Makrellbekken og Hovseter. På Lilleakerbanen har vi det samme problem på Lilleaker og Furulund, uten at noen løfter en finger. Her møtes baner, busser, bilister og fotgjengere, og det kommer til å skje ulykker, sier Malmø, og fortsetter:

Trenger nyrebelte
– Veinettet er også mange steder i elendig forfatning. Nederste del av Holmenkollveien ved Smestad er som et vaskebrett. Byrådet burde kanskje også kjørt Holmenveien mellom Bernhard Herres vei og Dalsveien, eller hva med Bekkefaret mellom Ring 3 og Ullernveien. I begge tilfeller er mitt råd: Husk nyrebelte! Vækerøveien mellom Ring 3 og E18 er også altfor liten til å betjene den store mengden trafikkanter. Og hvor blir det av tunnelen under Røa sentrum? Det er mer enn underlig at ingen gjør noe med slike forhold.
– Hva mener du selv om denne politikken?
– Byrådet har satset på symbolpolitikk og jippopregede tiltak istedenfor å løse viktige oppgaver. Selv om det er bra at flere sykler, er det en illusjon å tro at bane, buss og sykkel kan erstatte bilen i Oslo-trafikken. Det er kjensgjerninger at det er vinter i Norge og at mange har lange reiseveier til og fra jobb. At Arbeiderpartiet har valgt å lene seg til MDG for å klamre seg til maktposisjoner har ikke bare ødelagt mye for Oslo, men kanskje viktigere: Det er ingen satsing på framtiden, sier Morten Malmø.

Trenger nyrebelte: Den nederste del av Holmenkollveien ved Smestad er som et vaskebrett, påpeker forfatteren av boken om Oslo Vest, Morten Malmø, som mener byrådet ikke prioriterer veier og trafikksikkerhet i bydelene Vestre Aker og Ullern.


Share this: