Bøker

Byrådet har glemt veier og bane i Oslo Vest

Forfatteren av boken Oslo Vest er ikke nådig i sin beskrivelse av byrådets manglende omsorg for bydelene han skriver om. – Det byrådet som sitter