News

Har egen hage på Ullern: Vil fjerne parkering på Frogner

Partiet De på Frogner går til kamp mot det stadig mer synlige lokale opprøret mot byrådets politikk. Et opprør som kan komme til å velte deres våte drøm om å ødelegge tilværelsen for mange av områdets beboere.

Nå har kameratene i vestkantlaget på Ullern latt Frognerlaget overta deres reklamelastesykkel for å kunne briske seg litt, sågar helt ut til Bygdøy, der det jo også planlegges omfattende inngrep til sykkel-gangvei.

Det artige med bildet fra Frognerlagets facebookside er at sykkelen tydeligvis har stått på Ullern i en herskapelig villahage med flusst av plass til privatbiler på egen eiendom. Det demonstrerer et viktig poeng:

Det er mange grønninger på Oslo Vest og ubevisste sympatisører som vil ha vekk parkeringsplasser og erstatte dem med sykkefelt i rød asfalt i gater som Gyldenløvesgate. Dette for at de selv skal kunne sykle mer uforstyrret til jobben, mens bilen altså står på trygg grunn hjemme.

Dette er etter mitt syn usolidarisk og uholdbart.


Share this: