Nyheter

Luks anker mot Oslo kommune

Et enstemmig styre i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter, LUKS, har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett om kommunens brudd på Arbeidsmiljøloven m.m. til Borgarting lagmannsrett.

Dette meldes i dag fra LUKS, som etter en usedvanlig rask domsavsigelse fra Oslo Tingrett tapte rettsaken mot Oslo Kommune, som gikk fra 5-8 oktober.

LUKS hevder at Oslo kommune bryter sitt samordningsansvar etter aml §2-2 og byggherreforskriften ved ikke å ivareta vareleverandørenes HMS-forhold når de utfører sitt arbeid på kommunal grunn.

Dermed blir det spennende å følge denne svært viktige tvisten videre i rettsystemet.

Når saken vil gå i lagmannsretten er foreløpig ikke avklart, men det kan bli i midten av 2021. Vi melder fra så snart vi vet noe mer om dette.


Share this: