Politikk og samfunn

Har Byrådet mistet legitimitet?

Byrådet i Oslo er på kollisjonskurs med store deler av byens innbyggere i gjennomføringen av sin Bilfritt Byliv-politikk. Det gjelder også med brukere av byen fra andre kommuner som har et opplagt behov og krav om å kunne ha tilgang til sin hovedstad for å arbeide, levere varer, rekreere eller besøke venner og slektninger.

Har vi kommet dit med Byrådet og etater som Bymiljøetaten at det må diskuteres om de mangler legitimitet? Hvis mange nok føler det slik vil vi kunne få en bølge av aksjoner der folk gir blaffen og gjør det de vil i byens gater.

I det siste har vi flere ganger hørt om innbyggere som har mistet sine betalte beboerparkeringsplasser i nærområdet på dagen og uten forvarsel. Vi hører om plutselige nedstengninger av gater. Skilt har blitt satt opp i nattens mulm og mørke som ingen har hørt noe om på forhånd.

Mange opplever det nå som om de lever i en slags krigstilstand med stor uforutsigbarhet og ditto mangel på trygghet for hvordan deres tilværelse i Oslo vil være i neste uke.

Strømmen av fraser og sjablonguttalelser fra det rødgrønne styret, enten det er fra politikerne som bestemmer eller de overstyrte byråkratene, har tatt overhånd. Det som fremkommer gjennom presse eller skriv fra Bymiljøtaten som svar på kritikk, er som oftest substansløst og tømt for innhold. Oppriktige forsøk på å gå i reell dialog er mangelvare, om ikke fraværende.

Når det rettes generell kritikk mot det rødgrønne styret om hvordan de gjennomfører sin politikk, henvises det alltid til at det står et demokratisk valgt flertall bak beslutningene og at det som gjøres er lovlig. Men at noe er lovlig betyr ikke nødvendigvis at det er legitimt, så lenge store deler av befolkningen ikke anerkjenner det de gjør og de mangler autoritet.

Byrådet bruker sin nylig ervervede skiltmyndighet rent vilkårlig for å fremme egen politikk og ikke for å skape trygghet i trafikken for borgerne. Slik var det ikke da politiet satt med skiltmyndigheten. Nå har mange mistet respekten for bruken av skilting i byens gater.

Den manglende respekten for kommunen er økende på flere områder. Det skyldes manglende respekt for de som betaler regningen.


Share this: