Nyheter

Store lastebiler leverer best

Under rettssaken mellom Luks og Oslo kommune sist uke om ansvaret for HMS-forhold i Oslos gater pekte kommunen på at det var mulig å tenke seg levering av varer med mindre farkoster i fremtiden, og henviste til Oslo City Hub med omlasting fra store biler til lastesykler og mindre varebiler.

Vi vet jo at den overordnede planen er å stappe masse boliger inn i byen og at småbutikker skal forsyne beboerne lokalt og fungere som et slags kjøleskap der de kan hente det de trenger. Men hvordan skal de få varer? Per lastesykler?

Det ble overbevisende forklart fra Luks og vitner at dette var en helt urealistisk, lite miljøvennlig og økonomisk umulig måte å distribuere på.

En full, stor lastebil med ca 14 tonn varer må erstattes av 140 sykler med 100 kilo per sykkel.

Et viktig poeng ved eventuell bruk av/omlasting til mindre kassebiler er at de ikke kan fylles fulle med varer som melk og mineralvann, slik som de store er tillatt å gjøre.

Dermed kjører det masse biler rundt som bare er fylt 1/3 med varer. Resten er luft. Ikke særlig rasjonelt eller miljøvennlig.

Bruk av lastesykler til budtjenester må ikke blandes med massiv varelevering. Små pilotprosjekter som Oslo Kommune trekker frem må ikke vektlegges på bekostning av en god logistikkplan for byen, ble det påpekt fra Luks sin side.


Share this: