Nyheter

Luks tapte mot Oslo Kommune

Oslo tingrett konkluderer med at kommunen IKKE er pliktsubjekt etter Arbeidsmiljløovens §2-2 i dommen i rettsaken om hvem som har ansvar for HMS-forhold for vareleverandører i Oslos gater.
Når det gjelder byggherreforskriften legges til grunn at kommunen har oppfylt sin plikt ved å avtaleregulere at entreprenøren skal hensynta vareleverandørene.
Det siste la undertegnede også merke til under befaringen i rettssaken – at kommunens folks konsekvent skyldte på entrepenørene for problemer med varelevering i for eksempel Storgaten.
Luks oppfatter dommen som kort og svak. Den er dessuten skrevet på ca. 1 uke, hvilket er uvanlig kort tid!
Jeg synes det nå virkelige er på plass å få politikerne på banen når det gjelder spørsmålet om ulovlige forhold skal gjelde for vareleverandørenes sikkerhet og leveringsforhold i Oslo.
Spør gjerne alle partier hva de mener om denne dommen. De bør vel ikke få lov til å forholde seg tause til dette?
Luks har nå en måned på å anke til Borgarting lagmannsrett. Saken kommer til å gå til topps i rettssystemet.

De som er interessert i selve dommen kan ta kontakt på PM.


Share this: