Nyheter

Varelevering fra vondt til verre

Hovedforhandlingene mellom Oslo kommune og LUKS om kommunens samordningsansvar for vareleverandørenes HMS-forhold på kommunal grunn kommer opp for tingretten 5-8 oktober.

Av Pål H. Christiansen – Småsyklistenes Informasjonskontor

– Saken var berammet til uke 18, men ble utsatt. Årsaken til utsettelsen var C-19 og nødvendige tiltak og prioriteringer i tingretten. Dessuten gikk kommuneadvokaten i Oslo på 50 prosent kapasitet grunnet C-19, opplyser daglig leder Sven Bugge i LUKS.

For vareleverandørene har situasjonen gått fra vondt til verre etter kommunevalget sist høst, mener Bugge.

– Kommunens politiske ledelse har nå slått fast at de ikke har noe samordningsansvar for vareleverandørenes HMS-forhold på kommunal grunn. Hvem som da har det er et åpent spørsmål. De fleste tingene som går galt på dette feltet er spin-off-effekter av kommunens ansvarsfraskrivelse. Trolig er denne holdningen også årsaken til at Oslo står i stampe, når det gjelder å få på plass en bylogistikkplan. En rekke andre byer i Norge har kommet langt i dette arbeidet . De støtter seg til en veileder som prosjektet NORSULP har utarbeidet. Prosjektet gikk over fire år i regi av TØI og Sintef. LUKS satt i styrings- og referansegruppen. NORSULP ble finansiert av Norges Forskningsråd og Statens Vegvesen – Vegdirektoratet, sier Bugge.

– Hvordan er situasjonen i Bygdøy Allé for varelevering etter etableringen av sykkelfelt?

-Praktisk talt all varelevering som skjer fra selve Bygdøy Allé er ulovlig. Det er heller ikke tilrettelagt for lovlig varelevering fra sidegatene. Som en liten kuriositet kan nevnes at renovasjonsbilene benytter sykkeltraseen som sitt eget kjørefelt og foretar alle sine stopp i hele gatestrekningen i sykkelfeltet.

– Hvilke forventninger har dere til oppmerksomhet rundt rettsaken fra media og andre som burde være interessert i temaet? 

-Media har ikke fått øynene opp for hvilken betent problemstilling dette er med alle sine konsekvenser. Bransjen over hele landet vil ha en avklaring på disse prinsipielle problemstillingene. Involverte etater over hele landet sitter på gjerdet og venter på en klargjørende dom som sier hva kommunen må ta ansvar for og dermed tilrettelegge for av lovlig varelevering og fremkommelighet for vareleverandørene, sier Sven Bugge.


Share this: