News, Norsk, Nyheter, Politikk og samfunn

Sykkelfeltoppstart i Gyldenløvesgate i juni?

Bymiljøtetaten melder i dag overfor Småsyklistenes Informasjonskontor at sannsynlig oppstart med arbeidene med sykkelfelt i Gyldenløvesgate nå er rundt 1. juni. Dermed synes arbeidene stadig å bli utsatt.

Hva årsaken til utsettelsen skyldes vites ikke, men man kan jo spekulere i om etaten og byrådet frykter aksjoner. Ryktene har jo i lang tid sagt at det hersker stor bekymring for akkurat gjennomføringen av sykkelplanen i Gyldenløvesgate. Om arbeidene startes i juni-juli vil man antakelig unngå for mange protester på grunn av at mange folk har ferie.Under følger spørsmålene med svar fra kommunikasjonsrådgiver Ellen Munden Paalgard, Gange og sykkel (tidligere Sykkelprosjektet), Mobilitetsdivisjonen, Bymiljøetaten, Oslo kommune:

Etter hva vi ser skal arbeidet med å etablere sykkelfelt i Gyldenløvesgate med fjerning av parkeringsplasser starte i mars.

1. Hva er den konkrete dato for oppstart?

Vi har foreløpig ingen konkret dato, men jobber mot oppstart rundt uke 23.

2. I hvilke deler av gaten vil arbeidet starte?

– Dette avtaler Bymiljøetaten i samarbeid med entreprenør. Vi jobber nå med å anskaffe entreprenør til prosjektet og hvor anlegget starter og slutter er derfor ikke bestemt.

3. Hvordan vil fremdriften bli?

– Foreløpig antas det at byggetiden for Gyldenløves gate og Colbjørnsens gate blir på rundt 6 måneder. Det skal sikres toveis trafikk gjennom gata under hele byggeperioden, hvilket vil si at når det ene løpet i Gyldenløves gate bygges, skal det andre løpet holdes åpent for toveis trafikk (særlig av hensyn til fremkommelighet for brann- og redningskjøretøy).

4. Vil parkeringsmulighetene forsvinne i hele gaten fra oppstart?

– Viser til svar 2 og 3. Fremdrift og faser for hvordan byggingen skal foregå skal planlegges sammen med entreprenør.

NB! Oppdatering 30.10.20: Nytt tidspunkt for oppstart skal nå være på nyåret 2021.

 


Share this: