News, Norsk, Nyheter, Politikk og samfunn, Syklistaksjon2019

Etterstadgata: Nærkjøpmann fortviler over fjerning av P-plasser

-Jeg kommer til å miste veldig mye omsetning når bilene ikke lenger kan parkere her. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde det gående, sier Mohammad Javaid (60), innehaveren av Narala Mat på Vålerenga.

Nærkjøpmannen i den lille butikken i Etterstadgata er nedslått ved tanken på endringene som er på gang i gaten utenfor butikken hans. Bymiljøetaten har allerede tegnet inn markeringer som viser hvordan endringene vil spise av kjørebanen; fortauet skal bli bredere og alle parkeringsplassene blir borte, hovedsakelig for å tilrettelegge bedre for syklister som skal loses til og fra Strømsveien.

Aldri fått en klage

-Nesten alle kundene mine kommer med bil. Her har det til nå vært enkelt for dem å stoppe, handle og dra videre. Det har fungert bra og jeg har aldri fått en eneste klage fra naboene i gaten på at folk parkerer ved butikken, sier Mohammad Javaid.

I følge kjøpmannen stanser ingen av syklistene som passerer gjennom området for å handle i butikken hans, og heller ikke lokale kunder handler ofte med sykkel.

Javaid har drevet Narala Mat i 18 år. Han har tre ansatte på lønningslisten og mange fornøyde kunder.

Han er bekymret på hele gatens vegne når det gjelder fremkommeligheten. Han forutser at nødvendig trafikk med store biler vil sperre for annen trafikk når gaten blir smalere.

-Når vi får varer fra Tine, hvor skal sjåføren da parkere? Og hvor skal søppelbilen stå når den kommer for å hente søppel? Det blir trangere å levere varer i gata og vrient å passere for dem som skal forbi.  Det blir rett og slett vanskelig å komme til i gaten, mener han.

Hvem hjelper innvandrerbutikkene?

Uten de nye endringene i Etterstadgata tror Javaid at butikken hans kunne klart seg også i årene som kommer, men nå er dette helt i det blå.

-Jeg kommer til å miste mye omsetning på grunn av at bilene ikke kan stanse her. Det er den største utfordringen. Jeg vet ikke hva som skjer fremover med butikken.  Jeg har gjeld å betjene og er veldig usikker på fremtiden, sier kjøpmannen og medgir at han ikke er flink nok til å formulere seg på norsk til å sende inn en lang og god klage på tiltakene som vil berøre ham så hardt.   

Så vidt vites har heller ingen lokalbeboere talt nærbutikkens sak overfor kommunen i denne saken.

Vårt inntrykk er at mange innvandrerbutikker er i samme situasjon der de ikke blir tatt hensyn til når det planlegges begrensninger av adkomst med bil i gater der de har drevet sine forretninger i årevis.

Tidligere artikler: ETTERSTADGATA: Tatt av sykkelen og Nærkjøpmann fortviler over fjerning av P-plasser


Share this: