News, Norsk, Nyheter, Politikk og samfunn, Syklistaksjon2019

Colbjørnsensgate: All parkering forsvinner!

Når Oslo Kommune konfiskerer gateparkeringen i Colbjørnsensgate blir det etablert et sammenhengende parkeringsfritt løp nesten fra Frognerparken til Slottsparken. Beboere og næringsliv fortviler, men syklistene er lite å se i disse gatene.

Colbjørnsensgate er den direkte forlengelsen av sykkelruten gjennom Gyldenløvesgate til Slottsparken og sentrum. Syklistaksjonens Sommerpatrulje har vært tilbake i Frognerområdet og sett på denne gaten som ikke bare skal miste parkeringsplasser på grunn av sykkeltilrettelegging og etablering av bredere fortau; deler av gaten blir på toppen av det hele enveiskjørt.

Innledningvis kan det nevnes at sykkeltelleren som tidligere telte sykler i begynnelsen av Gyldenløvesgate ikke lenger er i funksjon. Dette kan vi ikke tolke annerledes enn at det er så få syklister på denne strekningen at Bymiljøetaten har foretrukket å fjerne telleren i god tid før valget og varslede aksjoner i Gyldenløvesgate.

Colbjørnsens gate går fra Parkveien ved Dronningparken og krysser Inkognitogata, Oscars gate, Skovveien og Niels Juels gate til Haxthausens gate. Gaten fikk sitt navn i 1866 og er oppkalt etter lagmann Herman Colbjørnsen (1727–94), som eide løkka Incognito. (Kilde Wikipedia).

Første del av gaten fra der Gyldenløvesgate munner ut i Niels Juelsgate skal ifølge planene få sykkelfelt på begge sider langs hele kvartalet bort til Skovveien. Denne biten av Colbjørnsensgate bærer videre litt av det hyggelige, grønne preget fra Gyldenløvesgate, med trær på fortauet på begge sidene og beplantning utenfor gårdene på den ene.

På hjørnet ved Niels Juelsgate ligger en stor og populær grønnsaksbutikk som blir besøkt av både kjørende og fotgjengere. Et knippe andre butikker finnes også i gaten. På hjørnet av Skovveien ligger en liten kafé med utebord på fortauet.

Varelevering for de næringsdrivende vurderes flyttet til Niels Juelsgate og Skovveien, med de konsekvenser det vil få.

Vi treffer på en av beboerne utenfor en av gårdene i kvartalet. Hun formidler en resignasjon over det som skjer.

-Vi har en eldre bil som vi kommer til å beholde så lenge det går. Vi trenger bil for å komme oss på hytta, men vi kommer ikke til å kjøpe en ny. Det blir for vanskelig å parkere her og det er ikke snakk om å leie en egen plass, det er altfor dyrt. Da blir det å leie bil når vi må, sier hun uten stor entusiasme.

Hun forteller også om stort oppmøte av beboere på et informasjonsmøte om saken tidligere, men noen aksjoner i retning av det som er på trappene i Gyldenløvesgate er ikke registrert av Syklistaksjonen.

På strekket mellom Skovveien og Inkognitogaten skal det ikke etableres sykkelfelt, ettersom veien er for smal. Derimot blir det sykkelfelt i vestgående retning mellom Inkognitogaten og Parkveien.

Sammen med utvidelse av fortauene på noen strekk og fjerning av alle parkeringsplasser, betyr det betraktelig mindre plass til bil i gaten.

På toppen av alt dette vurderes å enveisregulere Colbjørnsensgate østover fra Skovveien til Parkveien, muligens allerede fra sommeren 2020.

Varsel om alle de nevnte tiltakene ble sendt til beboerne i sommerferiemåneden juli med uttalefrist 31.8.  Å sende ut slike brev midt i ferietiden er svært uheldig etter vårt syn. Det er som kommunen håper det kommer minst mulig innsigelser.

Med tanke på at visjonen for de ivrigste forkjemperne for Bilfri By er at denne bør strekke seg videre utenfor Ring 1, er det grunn til å være på vakt for om vi nå ser starten på en sterkere bevegelse mot Bilfritt Byliv i områder mellom Ring 1 og 2.

Les også: Gyldenløvesgate: Slaget på Frogner


Share this: