Norsk, Nyheter, Politikk og samfunn, Syklistaksjon2019, Veien til La La LAN Land

Syklistaksjon 2019: Oslopolitikerne misbruker offentlige midler!

SYKLISTAKSJON 2019, SOM REPRESENTERER HUNDRETUSENER AV GLADE SMÅSYKLISTER SOM VIL LEVE SIDE OM SIDE MED BILISTER OG ANDRE TRAFIKANTER I BYEN, HAR MOTTATT DETTE FORSLAGET TIL KLAGE TIL OSLOS ORDFØRER FRA ET ANONYMT MEDLEM I AKSJONEN. ALLE SOM VIL KAN KOPIERE KLAGEN INN I EN MAIL OG EVT. REDIGERE DEN FØR DEN SENDES TIL DE OPPGITTE MAILADRESSER MED EGET NAVN UNDER. DEL GJERNE OGSÅ I SOSIALE MEDIER.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Klage til ordfører Marianne Borgen (SV)
Sendes ordforeren@oslobystyre.no med kopi postmottak@oslobystyre.no og fmovpost@fylkesmannen.no

Bypolitikerne i Oslo bryter egne etiske normer

Det rødgrønne byrådets politikk begynner å bli så kostbar for skatte- og bompengebetalerne i og rundt Oslo at Ordføreren må ta affære overfor byrådet og bystyrepolitikerne som står bak den store mengden pengeslukende tiltak som blir rullet ut i byen.

Mange av tiltakene oppfattes som lite annet en sløseri og symbolpolitikk og grensende til ren trakassering av de som bruker byen og er glad i den.

Det seneste eksempelet er det mislykkede utekontoret til 250.000 kroner som er funnet ulovlig dumpet ved Bogstad.

Her nevnes et lite knippe andre eksempler:

– Grenseløs feiring av Miljøhovedstanden til 118 millioner kroner bestående av for de fleste uinteressante arrangementer som hvordan lage hagelykter av mose.
– Midlertidig asfaltering av sykkelvei over hellebelegningen foran Rådhuset til 450.000 kroner.
– Rød asfalt på sykkelfelt til 3000 kroner per tonn mot alternativet sort asfalt til 800 kroner per tonn. (Etter to år er rødfargen uansett visket vekk av regn og snø og salting).
– Meningsløse og dyre utemøbler som forsøpler bybildet.
– Ansettelse av et stadig økende antall informasjonsarbeidere i kommunen som ikke brukes til innbyggernes beste, men til å propagandere for egne kjepphester som miljøhovedstaden og klimaspørsmål.
– Måking av sykkelfelt og sykkelveier om vinteren til liten nytte, ettersom interessen for sykling i Oslo er så og si fraværende om vinteren.
– Overdimensjonerte planer for sykkelsatsing i fremtiden som vil koste bilister milliarder i form av bompenger.

Åpenlys sløsing av penger er noe som vi skatte- og bompengebetalere ikke kan akseptere. Oslopolitikerne har selv vedtatt et eget etisk regelverk som de etter min oppfatning bryter. Her vil jeg særlig trekke frem paragraf 3:

“Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Folkevalgte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av innbyggerne i kommunen. Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.”

Jeg forventer nå at ordføreren tar opp saken med byrådet og bystyret i plenum og får en slutt på dette uvesenet som har inntatt vår kjære hovedstad.

Med vennlig hilsen

Ditt Navn

Og dette svarte Marianne Borgen. Hva synes du?


Share this: