Audio, Norsk, Nyheter

Hva musikk gjør med en tekst….

Sist uke eksperimenterte jeg litt i Faberslang Studios sammen med Philip Frogg. Jeg leste inn noen tekster fra min roman Kongens Løv (Tiden 2001), og så la Philip litt stemningsfull musikk på opptakene.

En tekst lest relativt rett frem kan endre karakter når musikk legges i bakgrunnen, det er ingen hemmelighet. Men det skal litt prøving og feiling til før teksten og musikken løfter hverandre. I kuttet “Et spørsmål om trygghet” synes jeg det fungerer ganske bra.

 


Share this: