Tag: syklistaksjon2019

Syklistaksjon 2019

“Vi er alle syklistar.”
Fritt etter Einar Førde

Syklistaksjon 2019 er en løst sammensatt gruppe glade syklister uten tilknytning til noe bestemt parti eller ideologi eller forening.

Mottoet “Vi er alle syklistar” innebærer at alle som har en sykkel eller låner eller leier en sykkel, som sykler ofte eller en gang i blant, har rett til å mene noe om det å sykle og hvordan vi skal tilrettelegge for sykling i fremtiden.

Syklistaksjon 2019 representerer dermed den tause majoritet av syklister som aldri kommer til orde.

Ja, “Vi er alle syklistar”, og de fleste av oss har faktisk også bil og går og tar buss og trikk.

Vi syklister ønsker ikke å være gullunger som blir brukt av politikere og andre for å gjennomføre en politikk som egentlig ikke dreier seg om vårt beste, men er drevet av andre hensyn, eksempelvis å fortrenge bilene fra gater og torg.

Vi vil at alle trafikantgrupper skal leve godt side om side og at det skal være en rimelig grad av valgfrihet når man velger hvilken måte man ønsker å bevege seg på ute i verden.

Valgfrihet betyr at fotgjengere, kollektivreisende, bilister, rullestolbrukere og vi syklister må leve sammen. Det er synd at politikerne nå skaper aggresjon mot oss syklister ved å gjøre oss til klimagullunger. Det vil vi aldeles ikke være!

Syklistaksjon 2019 ønsker å få frem at vi syklister gjerne tar ansvar og bidrar mer økonomisk og på andre måter til det grønne skiftet i Oslo og omegn, dersom dette er til vårt eget og alles beste.

Det føles beklemmende at kun bilister skal betale for utbygging av sykkelveier og kollektivtransport, for bedre miljø og mindre klimautslipp.

Bilistene skal ikke etter vårt syn alene ha straff fordi de må bruke bil til og fra jobben, eller i jobben, eller for å besøke familie og andre helt nødvendige gjøremål. Og samtidig finansiere andre og av Stortinget vedtatt mer samfunnsmessig «høyverdige» måter å transportere seg selv på.

At også vi syklister bør bidra til stat og kommune, til trygghet, miljø og helse gjennom en sykkelregistreringsavgift, sykkelårsavgift, sykkelbombompenger, sykkelpiggdekkavgift, obligatorisk sykkelansvarsforsikring, samt sykkelkontroll hvert 3 år av offentlig godkjent sykkelverksted, på linje med biler og andre fremkomstmidler, er en selvfølge og noe Syklistaksjon 2019 vil arbeide for å få på den politiske agendaen frem mot kommunevalget neste høst.

Vi syklister ser imidlertid at å fjerne finansieringsformen med bommer rundt byene helt er den eneste løsningen i det lange løp.

Stortinget må derfor kildesortere bypakkene en gang for alle og finne andre og mer rettferdige måter å finansiere vei- og kollektivtrafikkutbygging på.

Den maniske sykkelveiutbyggingen kan bare droppes. Vi vanlige syklister vil helst sykle når vi har lyst, og aldeles ikke om vinteren. Da skal syklene stå innendørs.

Vi regner med at mange syklister kommer til å støtte opp om initiativet Syklistaksjon 2019 i tiden som kommer.

Syklistaksjon 2019 er i utgangspunktet ikke noe man melder seg inn i, men en folkebevegelse vi håper vil engasjere syklister på sosiale medier og i privat og offentlig sammenheng.

Facebookgruppen brukes til å spre informasjon og til diskusjoner for dem som vil, men avspeiler ikke antall sympatisører. “Vi er alle syklister” og vi er overalt.

Pål H. Christiansen
Talsmann for Syklistaksjon 2019.
Tidligere medlem av Syklistenes Landsforening

Bli gjerne med i Syklistaksjon 2019 på vår facebookgruppe!

Presse:

 

 

 

 

 

Intervju med Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo

“Forbannet Raymond” svarer Syklistaksjon 2019 

Innlegg publisert på Vårt Oslo:

 

 

 

 

 

Syklister må tolerere at bilister stopper i sykkelfeltet utenfor Polet på Frogner

Innlegg publisert på Dagsavisen Nye Meninger:

Endelig tid for sykkel! 19.4.2019

Vi sykler til påskefjellet i år 10.4.2019

Til opprør mot sykkelmafiaen 5.4.2019

Slik bygger du din egen lastesykkel 30.3.2019

Importen av nye sykler må stanses

Den evige klimakonferanse

Syklismens sytepaver

Skjelver Syklistenes Landsforening i sykkelbuksene?

Stortinget må senke ambisjonene for sykling

Mangler menn på lastesykkel sex-appeal?

Vintersykling må avvikles

Miljøeliten vokser seg tjukk og feit

Endelig rakner Oslo-pakken

Oslo trenger gruppeterapi straks

Oslo trenger gruppeterapi straks (usensurert versjon)

Likegyldighet i klimakampens tidsalder

Kan Stortinget stanse Raymond Johansens rasering av Oslo by?

Har Raymond Johansen et aggresjonsproblem?

Syklismen er en totalitær ideologi

Forsvar for sykkelklemmen

Vi må gå ned til 2 gir på syklene for å redde kloden

Syklene skal stå inne om vinteren

Vi vil ikke være noens klimagullunger!

Vi trenger ikke rød asfalt på beste vest

Høyt og lavt i Utrecht by

Faktasjekk: Ja, motbakkene er slakere for syklistene enn før

Vi blir lurt trill rundt om miljøeffektene av sykling

Syklene er fremtiden

Syklister vil også veiprises med GPS-sporing

Vi syklister betaler gjerne for sykkelveier og miljø

Innlegg Bydelsavisen Oslo Syd