Tag: sykkel

Har du sykkelskam?

Syklist som skammer seg

Er du av dem som vil ha bestemor ut på sykkel i en meter snø?

Er du av dem som vil at sykkelen skal fortrenge bilene i byen?

Er du av dem som vil ha rød asfalt som hindrer folk i å parkere ved sin egen bolig?

Er du av dem som heller vil at sykler skal ha plass i byen enn folk som ikke kan sykle?

Er du av dem som hevder at sykkelen påvirker klima og miljø i stor grad?

Er du av dem som tror du er bedre enn andre fordi du sykler?

Er du av dem som viser fotgjengere fingeren når de er i veien for deg i byen?

Er du blant dem som vil at sykkelfelt og veier skal måkes fremfor gater og fortau?

Er du av dem som sykler på rødt lys?

Er du av dem som tror sykling er for andre enn en liten gruppe friske mennesker?

Er du av dem som sykler midt i kjørebanen for å vise at sykler er viktigst?

Er du av dem som lever i en villfarelse om at sykling gjør verden bedre?

Er du blant dem som lyver om interessen for sykling og bruker det politisk?

Er du blant dem som tror blindt på syklismen og vil tvinge gjennom et nytt samfunn rundt den?

Da bør du sykkelskamme deg.

Da bør du sykkelskamme deg.

Da bør du sykkelskamme deg.

Syklistaksjon 2019

“Vi er alle syklistar.”
Fritt etter Einar Førde

Syklistaksjon 2019 er en løst sammensatt gruppe glade syklister uten tilknytning til noe bestemt parti eller ideologi eller forening.

Mottoet “Vi er alle syklistar” innebærer at alle som har en sykkel eller låner eller leier en sykkel, som sykler ofte eller en gang i blant, har rett til å mene noe om det å sykle og hvordan vi skal tilrettelegge for sykling i fremtiden.

Syklistaksjon 2019 representerer dermed den tause majoritet av syklister som aldri kommer til orde.

(more…)

Syklister vil betale selv for miljø

Som ivrig syklist både sommer og vinter etterlyser jeg påbud som gjør det mulig for meg og andre pedaltråkkere å bidra økonomisk til den store klimasmarte fellesdugnaden for et godt miljø – på linje med førere av personbiler og andre fremkomstmidler, som lastebiler og trailere og varebiler, som bruker våre gater og veier og broer og tunneller for å komme seg frem i viktige og mindre viktige ærend.

(more…)