Tag: miljøhovedstadenoslo

Oslo – en surfeby!

PRESSEMELDING

I Oslo, som for 2019 er kåret til europeisk miljøhovedstad, satses det nå for fullt på surfbrett for å bedre fremkommeligheten til sjøs og i bekker og på skogsvann i Marka.

Oslo kommunes mål er at Oslo skal bli en surfbrettby for alle, og dermed ta opp konkurransen med kjente surfebyer i blant annet California og Australia.

Gjennom ulike tiltak jobber Bymiljøetaten, ved avdeling Gange, sykkel og surfbrett, med å gjøre Oslo til en tryggere by å surfe i.

Viktigst er å lage et sammenhengende surfbrettnett i hele kommunen, men pilotprosjekter og kampanjer som bidrar til en rik surfekultur i byen vår er også en del av prosjektet.

Det vil bli brukt 13 millarder kroner i de neste to årene på å bygge ut infrastruktur langs hele kystlinjen og i Marka, med særlig surfesentra på Huk, i Studenterlunden, i Hvervenbukta, Bjørvika og på Sognsvann, pluss at bekker og vassdrag vil bli ryddet og tilrettelagt for surfing i hele kommunen, da inkludert indre deler av Nord- og Østmarka.

Et sentralt element i surfesatsingen er å tilrettelegge for surfing også om vinteren.

Det vil derfor bli holdt åpne råker der isen har lagt seg inntil vårløsningen ikke lenger gjør dette nødvendig. Bekker vil bli hakket opp manuelt der man ikke kommer til med maskiner. Det vil også bli opprettet kommunale suppestasjoner på utvalgte punkter for dem som trenger noe varmt i kroppen underveis.

En undersøkelse utført av Bymiljøetaten selv viser at 80 prosent av byens befolkning er for tanken om å gjøre Oslo til surfeby nummer 1 i verden. De siste 20 prosentene var ikke å få tak i da undersøkelsen ble gjennomført.

Med vennlig hilsen

Bymiljøeteten i Oslo, avdeling Gange, sykkel og surfbrett.

Offisell promolåt for Surfbrettbyen Oslo: