Menu

Pål H. Christiansen

Forfatter, journalist og forlegger

The Scoundrel Days of Hobo Highbrow

scoundrel days(Engelsk oversettelse på Jon Buscall av “Drømmer om storhet”,
Forlaget Fabula 2008)

Denne boken kan kjøpes på www.forlaget-fabula.no
eller rett fram på PayPal:

 

Download the free ebook completing this novel:
“Hobo’s Guide to Oslo”