Bærekraftig eggknusing: Meningsutveksling med Miljøpartiet De

Etter en lengre meningsutveksling med en anonym MDG-representant på facebook 23.1.2017 sitter jeg igjen med noen interessante erfaringer. Den viktigste er at man overhodet ikke bryr seg om konsekvensene av sine beslutninger så lenge de gavner hovedmålet. Dernest at Bærumsmennesker er annenrangs, mens Osloborgere er veldig viktige. 

Denne kommentaren la jeg inn under en sak på MDGs facebookside med tittelen:

“Kunsten å skape en samfunnsfiende –

Behandlingen av MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg er skammelig.”

Pål H. Christiansen Hvis Lan er så modig, vil jeg gjerne ha et utførlig svar på mitt Åpne brev til henne fra noen måneder tilbake. Men det kommer ikke. For her er det makta som rår. Det kommer til å ligge atskillige lik i lasten til Miljøpartiet De ettersom det siger frem i det øde landskapet.http://www.phc.no/…/apent-brev-til-lan-marie-nguyen…/

 

Skjul 12 svar
Tomas Løvås-Vidal
Tomas Løvås-Vidal Leste innlegget ditt. Forventer du at alle politikere skal kontakte alle som blir direkte berørt av politikken som føres eller gjelder dette kun Lan?
Liker · Svar · 8 · 7 t

 

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne Hei Pål, utbyggingen av E18 er noe vi i De Grønne har vært mot hele veien. Vi mener pengene brukes best på mer samfunnsnyttige, effektive og miljøvennlige transportformer. Planleggingen, reguleringen og gjennomføringen av utbyggingen ligger i hovedsak hos Bærum kommune og Veivesenet.

Lan Marie Nguyen Berg har deltatt i forhandlingene om Oslopakke 3 for å redusere motorveiutbyggingen, få mer miljøvennlige bomsatser og større investeringer i kollektiv, sykkel og gange. E18-planene som har vært på bordet så langt, vil gi mer trafikk, forurensing og køproblemer i Oslo og Akershus, og er helt i strid med Oslos behov.

Dette er ikke hennes personlige standpunkt. Berg representerte hele bystyreflertallet i Oslo i forhandlingene, som har vært samstemte i dette kravet. Det er naturligvis dramatisk for dem som må flytte som følge av store utbygginger, og vi forstår godt at du er provosert over denne prosessen. Samtidig må vi anerkjennne at det er uunngåelig at slike store samferdselsprosjekter påvirker folk direkte, Vi synes det er veldig viktig at folk får informasjon underveis og ikke lever under for mye usikkerhet. Samtidig må det være mulig for Oslos befolkning å få et ord med i laget om samferdselsprosjekter til flere titalls milliarder, som kan påføre store deler av befolkningen mer foruresing, mer kø og mer trafikk.

Liker · Svar · 5 · 5 t

 

Pål H. Christiansen
Pål H. Christiansen Tomas Løvås-Vidal Konsekvensene av Oslopakkeforliket for menneskene langs E18 har blitt fullstendig dysset ned av MDG og Byrådet, og i dette tilfelle burde noen, og kanskje særlig Lan i kraft av sin stilling, gått ut og tatt ansvaret for og snakket ut om konsekvensene. Det har ikke blitt gjort og det er feigt.

 

Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne Pål H. Christiansen Hei, det har vært snakk om å dysse noe ned, kontakten med dem som blir berørt går via veivesenet. Hvis vi har forstått det riktig, så er det ikke første gang husene langs veien trues av riving som følge av den korte avstanden til veien. Dette har vi stor forståelse for at er vanskelig og trist for dem som berøres. Vi syns også det er synd dersom det er slik at dere er blitt gitt motstridende beskjeder om hva som skulle skje.
Liker · Svar · 5 t

 

Pål H. Christiansen
Pål H. Christiansen Som politikere må MDG og de andre partiene i byråd ta innover seg og vurdere de menneskelige konsekvensene av sine beslutninger. Her bør vi kunne ha særlig høye forventninger til MDG. Det gjelder selv om konsekvensene rammer mennesker utenfor Oslos bygrense. Det kan umulig ha blitt gjort i dette tilfelle. Man gjemmer seg bak Vegvesenets byråkrater! Det hører ingen steder hjemme. Mann dere opp og gå ut og ta ansvar offentlig for de lidelsene dere nå påfører en masse mennesker. Da snakker jeg ikke bare om nye hus som skal rives, men om uvissheten hos folk som blir syke av å gå år ut og år inn uten å vite hvor det bærer hen, langs store deler av strekningen vi snakker om. Folks tålegrense er nådd for lengst, og dere legger sten til byrden. Noen kommer til å ta sin død av dette, det er jeg sikker på.
Liker · Svar · 4 t

 

Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne Pål H. Christiansen Ja, utbyggingen av veien og planene for det har jo pågått i mangfoldige år, og vi forstår godt at det kan ta på å aldri helt vite hva som skal skje med hjemmet ettersom tiden skrider fremover. Politikk er som du sier alltid avveininger mellom konsekvenser for folk. Byrådet i Oslo har også ansvar for å ta med konsekvensene for alle de 200.000 menneskene som lever i rød sone for luftforurensing. Grunnen til at Mdg gikk mot utbygging av E18, var hensynet til disse. Vi mener mer eksos, mer biler og forurensing ikke vil gagne befolkningen som har stemt oss inn i byrådet i Oslo.
Liker · Svar · 3 t

 

Pål H. Christiansen
Pål H. Christiansen Og derfor mener dere altså at dere har moralsk rett til å bedrive et maktspill som skader tusener av mennesker i en annen kommune? Denne tankegangen dere utviser her kommer til å skade dere stort på sikt. Den er rett og slett ikke bærekraftig. Livet til velgerne i Oslo er ikke er mer verdt enn livene til Bærumsfolk. Dere kommer til å tape ansikt på denne saken og har kun dere selv å takke.
Liker · Svar · 2 t

 

Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne Pål H. Christiansen Hei, hvilke tusener av mennesker er det du henviser til? Ut fra det du har skrevet tidligere, snakker vi om 2-3 hus, som er årsaken til din frustrasjon. En frustrasjon vi forstår godt. Det er nok mange som helst skulle ha sett motorveien bygget, og så er det også en god del som er enige med oss i at det var en riktig prioritering å flytte 50 milliarder kroner fra et veldig dyrt motorveiprosjekt, over til finansiering av fornebubanen (som vil komme innbyggerne i Akershus til gode), nytt signalanlegg for t-banen for raskere bane og nye t-banestasjoner. Det vil komme mange mennesker både i Oslo og Akershus til gode. Avtalen om oslopakke 3 er forøvrig undertegnet av politikere i både Oslo og Akershus.
Liker · Svar · 2 t

 

Pål H. Christiansen
Pål H. Christiansen Dere vet utmerket godt hva dette dreier seg om. “Snakker om 2-3 hus”?. Eller er dere faktisk helt uten kunnskap i saken? Hvem bor bak husene som blir revet og får en midlertidig motorvei 7 meter fra hushjørnet? Vi snakker om mange hundre mennesker som berøres direkte av endringene som må gjøres etter Oslopakke 3. I tillegg er det skapt uvisshet for tusenere av mennesker langs hele strekningen. Og enda flere som vil ha en stor miljøeffekt av en tunnel fra Strand til Ramstadsletta nå. Jeg tar i mitt Åpne Brev utgangspunkt i en personlig historie for å vise hvordan maktovergrep foregår i vår tid. MDG og Byrådet er en del av dette overgrepet som dreier seg om noe mye større. Blant annet at MDG har et dypt problem i sin måte å tenke politikk på som ikke vil holde i lengden. Jeg utfordrer dere nå til å følge opp denne debatten i media, men først orientere dere i saken. Og da tenker jeg på konsekvensene for menneskene som bor her langs E-18.
Liker · Svar · 2 t

 

Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne Pål H. Christiansen Vi er nok uenige i at dette er et maktovergrep. Men håper du har fått noe ut av denne samtalen i det minste. Vi har prøvd å beskrive bakgrunnen for at det ble som det ble på den beste måten vi klarte. Det er helt greit at du er uenig i vår politikk, og vi kan forstå at du er uenig i at huset ditt nå må rives. Men vi har prøvd å beskrive avveiningene som lå til grunn for vedtaket i Akershus, Oslo, Ap, SV, MDG, Høyre. Vi prøver å føre en politikk som er til det gode for de fleste, noen ganger lykkes vi, av og til ikke. Ha en fin kveld videre.
Liker · Svar · 2 · 1 t

 

Leave a Reply