Har du sykkelskam?

Syklist som skammer seg

Er du av dem som vil ha bestemor ut på sykkel i en meter snø?

Er du av dem som vil at sykkelen skal fortrenge bilene i byen?

Er du av dem som vil ha rød asfalt som hindrer folk i å parkere ved sin egen bolig?

Er du av dem som heller vil at sykler skal ha plass i byen enn folk som ikke kan sykle?

Er du av dem som hevder at sykkelen påvirker klima og miljø i stor grad?

Er du av dem som tror du er bedre enn andre fordi du sykler?

Er du av dem som viser fotgjengere fingeren når de er i veien for deg i byen?

Er du blant dem som vil at sykkelfelt og veier skal måkes fremfor gater og fortau?

Er du av dem som sykler på rødt lys?

Er du av dem som tror sykling er for andre enn en liten gruppe friske mennesker?

Er du av dem som sykler midt i kjørebanen for å vise at sykler er viktigst?

Er du av dem som lever i en villfarelse om at sykling gjør verden bedre?

Er du blant dem som lyver om interessen for sykling og bruker det politisk?

Er du blant dem som tror blindt på syklismen og vil tvinge gjennom et nytt samfunn rundt den?

Da bør du sykkelskamme deg.

Da bør du sykkelskamme deg.

Da bør du sykkelskamme deg.

Syklistaksjon 2019: Oslopolitikerne misbruker offentlige midler!

Viser byrådet i Oslo

SYKLISTAKSJON 2019, SOM REPRESENTERER HUNDRETUSENER AV GLADE SMÅSYKLISTER SOM VIL LEVE SIDE OM SIDE MED BILISTER OG ANDRE TRAFIKANTER I BYEN, HAR MOTTATT DETTE FORSLAGET TIL KLAGE TIL OSLOS ORDFØRER FRA ET ANONYMT MEDLEM I AKSJONEN. ALLE SOM VIL KAN KOPIERE KLAGEN INN I EN MAIL OG EVT. REDIGERE DEN FØR DEN SENDES TIL DE OPPGITTE MAILADRESSER MED EGET NAVN UNDER. DEL GJERNE OGSÅ I SOSIALE MEDIER.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Klage til ordfører Marianne Borgen (SV)
Sendes ordforeren@oslobystyre.no med kopi postmottak@oslobystyre.no og fmovpost@fylkesmannen.no

Bypolitikerne i Oslo bryter egne etiske normer

Det rødgrønne byrådets politikk begynner å bli så kostbar for skatte- og bompengebetalerne i og rundt Oslo at Ordføreren må ta affære overfor byrådet og bystyrepolitikerne som står bak den store mengden pengeslukende tiltak som blir rullet ut i byen.

Mange av tiltakene oppfattes som lite annet en sløseri og symbolpolitikk og grensende til ren trakassering av de som bruker byen og er glad i den.

Det seneste eksempelet er det mislykkede utekontoret til 250.000 kroner som er funnet ulovlig dumpet ved Bogstad.

Her nevnes et lite knippe andre eksempler:

– Grenseløs feiring av Miljøhovedstanden til 118 millioner kroner bestående av for de fleste uinteressante arrangementer som hvordan lage hagelykter av mose.
– Midlertidig asfaltering av sykkelvei over hellebelegningen foran Rådhuset til 450.000 kroner.
– Rød asfalt på sykkelfelt til 3000 kroner per tonn mot alternativet sort asfalt til 800 kroner per tonn. (Etter to år er rødfargen uansett visket vekk av regn og snø og salting).
– Meningsløse og dyre utemøbler som forsøpler bybildet.
– Ansettelse av et stadig økende antall informasjonsarbeidere i kommunen som ikke brukes til innbyggernes beste, men til å propagandere for egne kjepphester som miljøhovedstaden og klimaspørsmål.
– Måking av sykkelfelt og sykkelveier om vinteren til liten nytte, ettersom interessen for sykling i Oslo er så og si fraværende om vinteren.
– Overdimensjonerte planer for sykkelsatsing i fremtiden som vil koste bilister milliarder i form av bompenger.

Åpenlys sløsing av penger er noe som vi skatte- og bompengebetalere ikke kan akseptere. Oslopolitikerne har selv vedtatt et eget etisk regelverk som de etter min oppfatning bryter. Her vil jeg særlig trekke frem paragraf 3:

“Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Folkevalgte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av innbyggerne i kommunen. Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.”

Jeg forventer nå at ordføreren tar opp saken med byrådet og bystyret i plenum og får en slutt på dette uvesenet som har inntatt vår kjære hovedstad.

Med vennlig hilsen

Oslo trenger gruppeterapi straks

Etter mer enn tre år med skrekkveldet til det rødgrønne byrådet i Oslo, som har påvirket livet til folk langt utenfor bygrensen, er det på tide å sende inn terapeutene i sirkusmanesjen.

(more…)

Syklistaksjon 2019

“Vi er alle syklistar.”
Fritt etter Einar Førde

Syklistaksjon 2019 er en løst sammensatt gruppe glade syklister uten tilknytning til noe bestemt parti eller ideologi eller forening.

Mottoet “Vi er alle syklistar” innebærer at alle som har en sykkel eller låner eller leier en sykkel, som sykler ofte eller en gang i blant, har rett til å mene noe om det å sykle og hvordan vi skal tilrettelegge for sykling i fremtiden.

Syklistaksjon 2019 representerer dermed den tause majoritet av syklister som aldri kommer til orde.

(more…)

Pauli Ahtisaari turns 60

By Hobo Highbrow

highbrow@lowbrow.com

Pauli Ahtisaari turns 60 today. It’s incredible. Most people think the eccentric author is at least 85, because it’s like he has always been around. I met him once in Helsinki, and although I have tried to forget about him since I haven’t. 

(more…)